תקנון ותנאי שירות

עודכן לאחרונה בתאריך: 27/01/2022 • גרסה: TOS20220127A

ברוכים הבאים לתקנון! מסמך זה בא להסדיר את תנאי השירות בין הספק לבין גוף (להלן: "הלקוח") המעוניין לרכוש את שירותיו המקצועיים של הספק (להלן: "העבודה").

"אוברסייט" – עסק המציע פתרונות תכנות, מדיה וקידום; ע.מ 312216377
אתר: www.oversight.co.il או www.oversight-group.net

(להלן: "הספק")

 1. כללי
  1. הספק רשאי לעדכן את התקנון מעת לעת ע"פ שיקול דעתו. התקנון העדכני ביותר ניתן לקריאה באתר. ניתן לבקש מהספק עותק של גרסה ספציפית של תקנון.
  2. כל עסקה מחויבת בהסכמת הלקוח על התנאים העדכניים למועד ביצוע העסקה.
  3. מסמך זה נכתב בלשון זכר אך פונה לכלל המגדרים.
  4. הכותרות במסמך זה מופיעות מטעמי נוחות בלבד ואין לפרשם כחלק מהתנאים.
 2. התחייבות הספק
  1. הספק מתחייב כי הינו עסק רשום בישראל.
  2. הספק מתחייב כי הינו בעל היכולת, המיומנות והמומחיות הנדרשות לעבודות שמקבל על עצמו.
 3. תשלומים
  1. ביצוע העבודה תלויה בתשלום קבוע בהתאם לעסקה שהוצעה ללקוח.
  2. הספק רשאי להפסיק (זמנית או לצמיתות) את העבודה בהתאם לעמידת הלקוח בתנאי ההצעה עם דגש על תשלומים מלאים בזמנים שסוכמו.
  3. אמצעי התשלום יהיה באחד מאמצעי התשלום שהציע הספק ללקוח במסגרת העסקה. במידה ולא הוצעו אמצעי תשלום, העברת התשלומים תתבצע כהעברה בנקאית.
 4. לוחות זמנים
  1. הספק יעבוד במסגרת זמני העבודה שהגדיר לעצמו, ללא התערבות מצד הלקוח. זמני העבודה יהיו מבוססים ימי עסקים.
  2. הספק יעשה מאמציו כדי לעקוב אחר לוח הזמנים ולהגיש את הפרויקט בזמן היעד (Deadline) שהוגדר. עם זאת אין התחייבות להגשה בזמן. המורכבות עלולה להשתנות תוך כדי הפיתוח ואתגרים בלתי נצפים עלולים לעכב, על כן הספק לא מתחייב לזמן.
  3. התחייבות ללוחות זמנים, ככל שתהיה כזאת, תוגדר באופן פרטני בהסכם שירות מול לקוח.
 5. ימי עסקים
  1. ימי עסקים לפעילות הספק הם כל ימות השנה מלבד ימי שישי, שבת וימים בהם חלים חג, ערב חג או חופשה.
  2. אף על פי הנאמר לעיל, אין מניעה מהספק לעבוד מיוזמתו בימים שאינם ימי עסקים, אך הדבר לא ישפיע על ההגדרה הנ"ל לימי העסקים של הספק עבור הלקוח.
 6. תהליך העבודה
  1. הספק יגדיר את שלבי העבודה מההתחלה ועד לסיום העבודה ויעביר אותם אל הלקוח.
  2. הספק יעדכן את הלקוח בעת סיום שלבים במהלך תהליך העבודה. באחריות הלקוח לאשר כל שלב לפני השלב הבא. עדכונים יגיעו אל הלקוח באמצעות מייל או שיטת התקשרות מוסכמת בע"פ. באם הלקוח אינו מאשר שלב תוך 2 ימי עסקים, או בהתאם לסיכום כתוב עם הספק, הספק רשאי לראות את השלב כמאושר ולהמשיך לשלב הבא.
  3. הספק יגדיר את שלב סיום הפרויקט, אחריו יוגש הפרויקט ללקוח ותסתיים ההתקשרות. לא תהיה אף חבות נוספת בין הספק ללקוח, אלא אם ממשיכה תקופת אחריות למוצר או תקופת עבודה במסגרת שירותים נוספים.
  4. בעסקאות מסוימות הלקוח מקבל הסכם שירות, אשר מבטא בין היתר סעיפים פרטניים אודות העסקה. הסכם שירות יהיה מקביל לתקנון זה. במידה וימצאו סעיפים סותרים, ההסכם גובר על התקנון.
 7. פיתוח
  1. כלל הקודים יפותחו בסביבות עבודה וסביבות פיתוח טכנולוגיות מסוימות ע"פ בחירת הספק.
  2. הקודים יהיו מפרי יצירתו של הספק, עם ההבנה שלעיתים יצטרך הספק להשתמש בחומרים מקצועיים מפורסמים (חוקיים לשימוש מסחרי) או להשתמש בכישוריו על מנת להביא חלק מהקודים מבחוץ.
  3. הספק, על פי שיקול דעתו, עשוי להשתמש גם ביצירות קודמות שלו השייכות לו ברמת זכויות קניין רוחני.
  4. במידה ותוך כדי הפיתוח גילה הספק שאין באפשרותו לפתח חלק מהמתוכנן באפיון מכל סיבה שהיא, יודיע על כך ללקוח ויוריד מהעלות הסופית.
  5. במידה ותוך כדי הפיתוח גילה הלקוח שמעוניין לשנות את האפיון, להוסיף פיצ'רים או להשפיע בדרך כלשהיא על מהלך הפיתוח, הספק יודיע ללקוח על שינוי אפשרי במחיר. במידה והלקוח מאשר, המחיר הסופי יתעדכן בהתאם לזמן העבודה הנחוץ לביצוע השינויים ולפי החלטת הספק שאושרה ע"י הלקוח.
  6. הספק יבצע תיעוד לכלל הקודים על מנת לאפשר למתכנתים אחרים להבין את הקוד במידת הצורך.
  7. פיתוחים נוספים לרבות גרסאות חדשות יתומחרו בעסקה נפרדת.
  8. אם בוטל ההסכם הספק יעצור את הפיתוח.
 8. שירות
  1. בהתאם לעסקה, יתכנו תקופת שירות עבור אחריות או תחזוקה.
  2. תקופת אחריות באה לידי ביטוי עבור תיקוני באגים ותקלות טכניות ללא עלות.
  3. תקופת תחזוקה מוגדרת באופן פרטני בכל עסקה בהיבטים של בנק שעות עבודה מוקצה בעלות מוזלת, ביצוע שינויים במוצר, פעילות שוטפת כשירות וכדומה.
  4. התקשרות בין הספק ללקוח תמשיך להתקיים כל עוד פעילה תקופת שירות מכל סוג.
  5. הספק יעניק תמיכה כללית וטכנית שוטפת בנושא המוצר ללקוח שנמצא בתקופת שירות.
 9. באגים \ תקלות
  1. הספק אחראי לבצע בקרת איכות בסיסית טרם שלב סיום הפיתוח והגשת הפרויקט. לאחר מכן, לא יהיה מחויב הספק לתקן באגים או תקלות.
  2. אף על פי הנאמר לעיל, בעסקאות מסוימות יקדיש הספק ללקוח תקופת אחריות מוגדרת מראש לאחר סיום הפרויקט, או שהלקוח יקבל אחריות בתשלום ע"ב חודשי.
  3. במידה ואחריות תקפה, הספק יתקן באגים ותקלות ללא עלות נוספת, ע"פ ההגדרה הבאה:
   1. תקלה המשביתה חלק מהותי, קרי אפליקציות או שרת או חלק ממערכת ברמה הראשונה של היררכיית המידע, או מבטלת ימי עבודה או שעות עבודה, תקבל מענה ראשוני בהול תוך יום עסקים מרגע הידיעה על התקלה.
   2. תקלה המשביתה חלק אחורי שאינו קריטי לפעילות היום יומית ואינו מבטל ימי או שעות עבודה, תקבל מענה ראשוני תוך עד 3 ימי עסקים.
   3. ככלל, לא תהיה התחייבות לזמני תיקון התקלות אך יעשה הספק מאמציו לתיקון בהקדם האפשרי. לכל בעיה או תקלה יכול להיות זמן תיקון שונה בהתאם למורכבות ועל כן אין התחייבות לזמנים בנושא זה.
  4. למען הסר ספק, הספק יגדיר מהו באג שנכלל במסגרת שירות התיקונים. באגים אפשריים למשל הם קריסות, שגיאות, איטיות שלא מאפשרת לעבוד. לא ייחשבו כבאג: חלונות לא ידידותיים למשתמש, שגיאות תוכן וכדומה.
  5. אם בוטל ההסכם, הספק לא יבצע תיקוני באגים בכלל.
 10. שינויים
  1. כל שינוי שאינו תיקון, אינו נכלל בגדר תקופת האחריות אלא רק בתקופת תחזוקה.
  2. בעסקאות מסוימות יקדיש הספק ללקוח תקופת תחזוקה מוגדרת מראש לאחר סיום הפרויקט, או שהלקוח יקבל שירותי תחזוקה ע"ב תשלום חודשי.
  3. במידה ותחזוקה תקופה, הספק יבצע שינויים ללא עלות נוספת ועד לגבול שנקבע בעסקה.
  4. כל שינוי מעבר לשירות הנקבע בתחזוקה יחושב במחיר נוסף לפי עלויות שעות עבודה (העלויות משתנות מעת לעת, אך ניתן לברר מראש). בהתאם לעסקה פרטנית לפי החלטת הספק, שעות עבודה יתומחרו ע"י הספק וישולמו ע"י הלקוח מראש (ע"פ הערכה) או במקרים אחרים יקבל הלקוח בסוף החודש חשבונית, אותה יהיה עליו לשלם לפני המשך כל עבודה נוספת.
 11. קרדיט
  1. הספק ישאיר קרדיט לעצמו על גבי המוצר באופן שאינו בולט מדי ואינו מפריע ללקוחות הקצה.
  2. הקרדיט יכלול את שם המותג של הספק וקישור לאתרו.
  3. הספק רשאי להכניס את הפרויקט או העתק של הפרויקט לתיק עבודות ציבורי למען הצגה ללקוחות פוטנציאליים אחרים.
  4. הלקוח רשאי לבקש להסיר את הקרדיט או להימנע מכניסה לתיק העבודות. בקשה זו תבוצע תוך עד 5 ימי עסקים, אלא אם הבקשה הוגשה טרם תחילת העבודה על הפרויקט, אז הקרדיט או ההופעה בתיק העבודות לא יתקיימו מלכתחילה.
 12. זכויות הקניין הרוחני
  1. זכויות על הקניין הרוחני שייכות באופן בלעדי ע"פ חוק לספק, מפאת היותו היוצר.
  2. זכויות אלו יועברו אל הלקוח במידה בהתאם לתנאי העסקה ורק לאחר העברת תשלום על אותה עסקה. במקרה של הפסקת העבודה, הזכויות על העבודה שבוצעה עד מועד ההפסקה, בכפוף להעברת תשלום יחסי מהלקוח על אותה העבודה.
  3. במידה וההסכם בוטל בזמן העבודה, זכויות הקניין הרוחני המלאות יישארו שייכות לספק.
  4. הספק מתיר ללקוח לעשות במערכת שימוש מסחרי כרצונו. הלקוח יישא בכל אחריות היוצאת מכך.
 13. העברת העבודה מחוץ לתחזוקת הספק
  1. במידה וזכויות הקניין הרוחני עברו אל הלקוח והוא מעוניין להעביר מוצר שפותח עבורו אל מחוץ לתחזוקת הספק, לצורך העניין לתחזוקה עצמאית על ידו או ע"י ספק אחר, יחולו התנאים שבנושא זה.
  2. הלקוח יהיה רשאי לקבל את כל העבודה כולל קבצי המקור הקשורים ישירות אליה.
  3. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל מהספק כל מוצר או ספריה או קובץ נפרדים, שהם חיצוניים לעבודה או נלווים אליה, שאינם שייכים לספק, משמע ניתנים לרכישה או להורדה מרשת האינטרנט.
  4. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל מהספק גם מוצר, ספריה או קובץ נפרדים, חיצוניים לעבודה או נלווים אליה, שהם פרי יצירתו השוטפת הכללית ואינם חלק מהעבודה הספציפית הזו, כמו ספריית קוד כללית המשומשת במס' פרויקטים.
  5. הלקוח לא יהיה זכאי לקבל כלל עדכונים או שיפורים מהספק, יהיו אלו פרטנית עבור העבודה שלו, או גלובלית עבור כל לקוחות הספק.
  6. הספק אחראי לשלוח את הקבצים והחומרים בלבד, אך אינו אחראי להעביר הנחיות כאלה ואחרות או לבצע את ההפעלה של המוצר או להקים את העבודה בפלטפורמת התחזוקה הנפרדת אליה הלקוח עובר. הלקוח יקבל את הקבצים כפי שהם ושם תסתיים חבות הספק במקרה של העברה מחוץ לתחזוקת הספק.
 14. מקוריות
  1. הספק בעל היכולת לפתח ולעצב מוצרים ייחודיים ומקוריים. הלקוח יכול לבקש שינויים מטעמו כפי שהוגדר בעסקה או להציג רפרנסים למען השראה. בכל מקרה כזה או אחר, הספק לא ייקח אחריות ולא יתחייב למקוריות. הלקוח לוקח אחריות מלאה על כל נושא המקוריות והייחודיות וכן על זכויות היוצרים, גם בהיבטים של מותג (כמו שם, סלוגן, צבעים, לוגו וכדומה).
 15. בלעדיות
  1. הספק לא יפתח את אותו רעיון על פי האפיון או רעיון דומה באופן ישיר וברור, או על בסיס הרעיון המקורי של הלקוח, או בקונספט זהה לקונספט של פרויקט זה, מול אף גורם צד שלישי אחר. יודגש כי אפיון הפרויקט יגדיר את הקונספט המרכזי.
  2. במידה וירצה הספק לבצע שימוש בפרויקט שאינו לצרכים טכניים (לדוגמה, עסקיים) או לחילופין לפתח את המערכת באופן עצמאי ללא קשר ללקוח, יידרש לקבל על כך אישור בכתב מהלקוח.
 16. אי-תחרות
  1. הספק לא יפתח רעיון דומה או יסייע לחברה מתחרה המפתחת מוצר בקונספט דומה על מנת שלא לייצר תחרות.
 17. פרטיות
  1. הספק ישמור על פרטיותו של הלקוח ועל דיסקרטיות העסקה. פרטי העסקה לרבות ההצעה.
  2. למרות הנ"ל, הספק עשוי לחשוף מידע משתמש לרשויות אכיפת החוק ללא הסכמה או הודעה נוספות ללקוח על פי דרישה חוקית מסוכנויות מוסמכות כאלה. הספק משתף פעולה באופן מלא עם רשויות אכיפת החוק.
  3. הלקוח מתחייב לוודא כי פרטי ההצעה שקיבל חסויים ולא ישתף גורמים שאינם מטעם הפרויקט. במידה והלקוח שיתף את ההצעה למי מטעמו, יהיה חייב לוודא כי הסודיות נשמרת ע"י שותפי הסוד שלו. ההצעה היא אישית, דיסקרטית ואינה מיועדת להעברה לצד ג'.
 18. סודיות
  1. הספק ישמור על סודיות הפרויקט בין כל השותפים לעבודה. בהיבט זה יישמר המידע הסודי בלבד: המסמכים, התוכניות, הקבצים, הרעיונות, המידע וכלל התכנים שנשלחו ע"י הלקוח במסגרת הפרויקט או שהוכנו ע"י הספק.
  2. מידע שאינו מוגדר סודי הוא שם הפרויקט ותיאור כאשר שניהם לא חושפים מידע נוסף.
  3. הספק יחשוף את המידע אך ורק לחברי צוות (כדוגמת עובדים או יועצים) שלוקחים חלק בעבודה על הפרויקט. חברי הצוות יהיו חתומים גם הם על סודיות, בין אם פרטנית עבור הפרויקט ובין אם על בסיס סודיות כללית מתוקף הסכם העסקתו.
  4. באחריות הלקוח לשמור על סודיות מטעמו על פי בחירתו.
 19. הזנת תכנים
  1. תוכן לפרויקט (למשל: תוכן לעמודים באתר, מלל ללוגו או עיצוב גרפי, שם מותג וכדומה) יועברו ע"י הלקוח אל הספק.
  2. הספק אינו לוקח אחריות על התוכן. על הלקוח לבדוק את נושא זכויות היוצרים ובאיזה מידע ותוכן מותר לו להשתמש עסקית או מסחרית או באופן כללי לשימוש פרטי.
  3. למען הסר ספק, גם קבצי מדיה, לרבות תמונות, סרטונים וקבצי סאונד נחשבים תכנים.
  4. בעסקאות מסוימות יתכן שירות של הזנת תכנים. הספק מתחייב להעלות רק תכנים שהוא מבין שמותרים ע"פ חוק. באחריות הלקוח לאמת אותם ולקחת עליהם אחריות.
  5. הלקוח אחראי לכתיבה ולאחריות בנושא תנאי השימוש במוצר האישי שלו.
  6. בשום סיטואציה, הספק לא יהיה אחראי בכל מובן או אופן על תכנים שהוזנו אל המערכת, בין אם ע"י הלקוח או מי מטעמו, בין אם התבקש ע"י הלקוח או מי מטעמו להזין אותם, גם אם התוכן כולל הפרת זכויות יוצרים, תוכן פוגעני, לשון הרע או תוכן האסור על פי כל דין.
 20. הזנת מידע
  1. הזנת מידע אל המערכות הדינמיות שנוצרו במסגרת הפרויקט (למשל: מאגר מוצרים, רשימת אלמנטים וכדומה) הינה באחריות הלקוח בלבד.
  2. אף על פי הנאמר לעיל יתכן כי במסגרת עסקה יבצע הספק הזנת מידע ראשונית, אך ורק אם התחייב לזה מראש.
 21. נגישות
  1. הספק אינו מתחייב על הנגשת הפרויקט בהתאם להנחיות שנקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ג 2013 סעיף 35. באחריות לקוח שנגישות קריטית עבורו להתייעץ או לקבל שירות מגורמים מקצועיים בתחום ההנגשה. עם זאת, יבצע הספק מאמציו כדי שהפרויקט ומוצריו יהיו מונגשים עד מידת האפשר לפי יכולותיו.
  2. הספק לא לוקח אחריות על כל בעיה העולה מנושא הנגישות לפרויקט.
 22. נזקים
  1. בשום מקרה הספק לא יישא באחריות לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהם שיגרמו ללקוח כתוצאה מהשימוש במוצר או בשירות, או כתוצאה מאי היכולת של הלקוח להשתמש, לרבות מקרים של הפסד רווחים, אבטחת מידע לקויה, הפסקת פעילות עסקית או אבדות כספיות אחרות הקשורים במישרין לפרויקט.
  2. הספק לא ייקשר לנזקים עסקיים או כלכליים שייגרמו כתוצאה משימוש לא נכון בפרויקט או מתקלות טכניות או ממידע שנמחק מכל סיבה שהיא.
  3. בכל מקרה כזה או אחר, גובה החבות שיש בין הספק ללקוח אינו יעלה על סך חצי מהתמורה שהלקוח שילם לספק.
  4. למען הסר ספק, בשום סיטואציה, הספק לא יהיה אחראי לנזק לעסקי הלקוח. הספק לא מתחייב לשום דבר, אשר נכתב או לא נכתב עבור השירותים. הספק מתנער מכל אחריות של התאמה למטרה מסוימת, לרבות אובדן נתונים כתוצאה מעיכובים, תקלות במתן שירות, מידע שגוי או הפסקות בשירותים הנגרמות על ידי הספק או חברי צוות מטעמו.
 23. אבטחה
  1. באחריות הלקוח לאבטח את עצמו ומי שמטעמו בהתקשרות לפרויקט. זה כולל סיסמאות ייחודיות וקשות לגילוי, מתן הרשאות לאפליקציות חיצוניות כאלה ואחרות וכדומה.
  2. הספק אינו מתחייב לאבטחת מידע ברמה המקסימלית. הספק מתמחה בשירותיו המוצעים, אך לא באבטחת מידע. באחריות לקוח שאבטחת המידע קריטית לו להתייעץ או לקבל שירות מגורמים מקצועיים בתחום אבטחת המידע. עם זאת, יבצע הספק מאמציו כדי שהפרויקט ומוצריו יהיו מאובטחים עד מידת האפשר לפי יכולותיו.
 24. התערבות חיצונית
  1. הספק לא יישא באחריות על אף מוצר לרבות קוד או עיצוב או כל סוג אחר של מוצר, במידה ובוצעה בו התערבות חיצונית מטעם הלקוח, או מי שמטעמו, או ע"י צד ג' שהובא ע"י הלקוח.
  2. במקרה הנ"ל לא יהיה מחויב הספק לבצע אף תיקון.
 25. תקשורת
  1. ככלל, הספק לא יסבול הטרדות מטעם הלקוח. לצורך ההבהרה, הלקוח לא ייצור קשר יותר מכמות פעמים סבירה על מנת שלא להפריע לפעילותו הסדירה של הספק.
  2. בנוסף, הספק לא יספוג אי נימוס, חוסר נעימות, האצה, חוצפה, העלבה או אלימות מכל סוג שהיא כלפיו או כלפי הצוות.
  3. במידה והספק מרגיש שסעיף זה בוטל, הוא רשאי לעצור את ההסכם.
 26. שם טוב
  1. הספק והלקוח ישמרו על השם הטוב אחד של השני, לא יפרסמו ביקורת שלילית או יוציאו דיבה או יפגעו בשם הטוב אחד של השני באופן הדדי.
  2. התנאים של חלק זה של ההסכם יעמדו בפני כל ביטול של הסכם זה.
 27. הגבלת אחריות
  1. בשום מקרה, לא הספק ולא המנהלים, לא העובדים ולא השותפים, יהיו אחראים כלפי הלקוח או כלפי צד שלישי כלשהו באשר לכל נזק עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או עונשי, לרבות אובדן רווחים או אובדן נתונים הנובעים מהשימוש של הלקוח בשירותים, או כל תוכן משתמש, אתרי משתמש, מוצרי משתמש או חומרים אחרים שגישתם או הורדתם הם דרך השירותים, גם אם הספק מודע או שנודע לו על האפשרות של נזקים כאלה.
  2. הלקוח מסכים לפצות את הספק, להגן עליו ולמנוע אשמה ממנו ומשותפיו, המנהלים, העובדים וכל מי שמטעמו, מחלק ומכל תביעה, נזק, הפסד, התחייבויות, פעולה, דרישה והוצאה אשר כל צד ג' מאיים או הגיש נגדו או נגד כל צד בעל פיצוי בעקבות שימוש הלקוח בשירותי הספק / הפרה של הסכם זה ע"י הלקוח / כל פעולה או הסתרה מצד הלקוח.
  3. על אף כל הוראה נוגדת במסמך זה, חובתו של הספק כלפי הלקוח, או כל פנייה אחרת מצד ג' שמגיעה דרך הלקוח, מכל סיבה שהיא, ומבלי להתחשב באופן הפעולה, מוגבלת לסכום ששולם על ידך לספק. זוהי הגבלה סופית וכל קיום של יותר ממסגרת תביעה אחת לא תגדיל מגבלה זו.
  4. התנאים של חלק זה של ההסכם יעמדו בפני כל ביטול של הסכם זה.
 28. הדרכה
  1. על פי הצורך, הספק יעביר ללקוח הדרכה אחת אודות הפרויקט לרבות אופן השימוש או עניינים נקודתיים קריטיים.
  2. הדרכות יבוצעו עד 7 ימי עסקים ממועד הגשת הפרויקט בהתאם ללו"ז העסקה.
  3. הספק יקבל החלטה אם הפרויקט מצריך הדרכה. אין חובת ביצוע הדרכה מבחינת הספק. הלקוח רשאי, אם הרגיש שזקוק, לבקש הדרכה.
  4. ההדרכה תתקיים באופן שיבחר הספק, לרבות השתלטות מרחוק על מחשב היעד, שיחה טלפונית או פגישה עם הלקוח.
 1. תכני מדיה
  1. לצורך העבודה הספק עשוי לעשות שימוש בתכני מדיה שונים חינמיים או לחילופין ברישיונותיו החוקיים מתוך מאגרי מדיה מורשים.
  2. ההצעה אינה כוללת חיפוש וקניית תמונות, הדמיות תלת מימד, פונטים מיוחדים, איורים, תדפיסים, סריקות, נסיעות, שליחויות או כל שרות אחר אשר אינו מפורט בהצעה המקורית.
  3. הלקוח רשאי להעביר תכני מדיה משלו כל עוד אלו שייכים לו באופן חוקי או מורשים לשימוש פרטי.
  4. הספק לא יבצע שינויים בתכני מדיה אלא אם קיים היתר מפורש מבעל הזכויות.
 2. נתונים
  1. האחריות על איסוף המידע הנשמר כחלק מהנתונים הינו באחריות הלקוח.
  2. האחריות הנ"ל חלה גם בנושא שמירה על פרטיות המשתמשים וסודיות המידע.
 3. תנאים בנושא אחסון
  1. האחסון למוצרים השונים לרבות אתרים מתקבל כשירות חברה צד ג' ומנוהל על ידי הספק.
  2. הספק אינו מתחייב ל-100% יציבות ופעילות של שירות זה.
  3. חל איסור להשתמש באחסון למטרה שונה מזו שאליה הוא נועד.
  4. האחסון ינוהל באופן שוטף ע"י הספק והלקוח לא יהיה נגיש אליו. הלקוח יכול להגיש בקשה לגישה, אך זו נתונה לשיקול דעת הספק בלבד מטעמי אבטחה ופרטיות.
  5. בכל מקרה כזה או אחר, לא יעשה באחסון שימוש לרעה כגון שימוש פלילי. הספק שומר לעצמו את הזכות לנתק ואף למחוק לאלתר שירותי אחסון של לקוחות במידה והתבקש לכך מגורמים בטחוניים מוסמכים או באם נקלטה פעילות לא חוקית באחסון.
  6. הספק אינו אחראי במקרה של אובדן נתונים או תקלה / כישלון / אי תפקוד זמני או לצמיתות של הכונן הקשיח.
  7. שירותי גיבוי:
   1. הספק מבצע גיבויים על בסיס קבוע ובהתאם למערכות ולכלים העומדים לרשותו.
   2. הספק אינו מתחייב לגיבוי עדכני מספיק לצורך הלקוח ומבצע גיבויים על פי שיקול דעתו.
   3. הספק אינו מחויב להגיש קבצי גיבוי ללקוח משיקולים פנימיים. הלקוח רשאי לבקש – במידת האפשר, יתקבלו.
  8. אפשרות העברה לאחסון חיצוני:
   1. לקוח המעוניין לעבור לאחסון מטעמו יכול לעשות זאת באישור הספק (שהרי לא בכל עסקה ניתנים קבצי המקור של המוצר ולא תמיד יהיה ניתן להפעיל אותו באחסון חיצוני).
   2. הספק אינו מחויב לסייע בביצוע ההעברה בפועל. הלקוח יכול לבקש את הסיוע. יתכן כי פעולה זו תהיה כרוכה בשכ"ט.
   3. הספק לא לוקח אחריות על כל תקלה כזאת או אחרת שעלולה להתקיים באחסון החיצוני. מהרגע שלקוח עבר לאחסון מטעמו – תיפסק האחריות על האחסון והוא לא ינוהל ע"י צוות מטעם הספק.
   4. ככלל, חברי צוות מטעם הספק אינם רשאיים לנהל מוצרים ושירותים שמאוחסנים באופן חיצוני.
 1. תנאים בנושא אתרים
  1. על מנת שאתר יהיה נגיש לציבור הוא זקוק לאחסון ולדומיין. באחריות הלקוח להשיג אחסון ודומיין מטעמו או לרכוש מהספק כחלק מהעסקה.
  2. תאימות האתר לדפדפנים או מכשירים תהיה ע"פ בקשת הלקוח ובהתאם לאפיון. מפאת העובדה שדפדפנים, מכשירים או דרכי גישה משתנים לאורך השנים, הספק יבצע בדיקות והתאמות לפי דרכי הגישה שיצוינו באפיון בלבד, אין זה מחייב אותו לעדכן את האתר לתאימות חדשה, אלא אם סוכם אחרת בעסקה או כחלק מתחזוקה.
  3. על הלקוח לספק תכנים ותמונות מטעמו עבור האתר. הספק לא יעכב את הפרויקט לאור היעדר תכנים ויגיש את הפרויקט בסיום העבודה, עם או בלי תכנים.
  4. כל שינוי מרגע הגשת הפרויקט נמצא באחריות הלקוח (לרבות טקסטים, תמונות וכדומה). במידה והלקוח זכאי לשעות עבודה עבור שינויים (למשל כחלק מהסכם תחזוקה חודשית), יוכל לבקש מהספק לבצע שינויים.
  5. הספק רשאי להחזיק בפרטי גישה ומשתמש (User) בעל הרשאות ניהול מלאות באתר כל עוד תקופת השירות בתוקף.
  6. באחריות הלקוח להגן על אבטחת המשתמשים הרשאיים לגשת לאתרו.
  7. באחריות הלקוח להתנהל ולפעול מול ספאם באתר, כולל בוטים. הספק יעשה מאמציו כדי לסייע באמצעות כלים טכנולוגיים במידת הצורך.
  8. לעיתים טכנולוגיות באתר יתעדכנו ברקע ללא ידיעת הספק והלקוח. עדכונים אלו עלולים לגרום לתקלות. במידה ושירות בתוקף, הספק יתקן תקלות אלו עבור הלקוח.
  9. באתרים תחת שירות בתוקף, הספק וצוותים מטעמו מדי פעם יגשו לאתר על מנת לבדוק תקינותו, הן כאורח באתר והן כמשתמש מבצע פעולות. הספק יתקן תקלות שהתגלו בבדיקות. אף על פי כן, הלקוח צריך להימנע מלדווח על תקלות במידה ונתקל בהן.
  10. במידה ובאתר מערכת ניהול, הלקוח רשאי לבקש הדרכה חד פעמית לשימוש בה.
 2. תנאים בנושא תוכנות למחשב
  1. תאימות התוכנה למחשבים או מכשירים בגרסאות השונות תהיה ע"פ דרישה ראשונית של הלקוח ובהתאם לאפיון.
  2. הספק אינו מתחייב לרספונסיביות תוכנה או לתאימות לגדלי מסכים שונים.
  3. תוכנות לעיתים גוררות תקלות קצה במצבים מסוימים של מחשב או מכשיר המפעיל אותן. בהתאם לזאת, הספק אינו מתחייב על תוכנה נטולת קריסות ותקלות לגמרי. עם זאת, הלקוח רשאי לדווח על בעיות שנתקל בהן והספק יתקן במידה והלקוח זכאי לשירות בתוקף.
  4. הספק מדגיש כי תוכנה עלולה להגיב באופן שונה במחשבים שונים, בשפות שונות, באזורי זמן שונים וכדומה.
 3. תנאים בנושא אפליקציות לנייד
  1. תאימות האפליקציה למכשירים בגרסאות השונות תהיה ע"פ דרישה ראשונית של הלקוח ובהתאם לאפיון.
  2. הספק אינו מתחייב לרספונסיביות אפליקציה או לתאימות לגדלי מסכים שונים.
  3. עדכון תאימות לגרסאות נוספות נחשב בעיני הספק כשדרוג, לא תיקון, על כן יגרור עלויות.
  4. אפליקציות לעיתים גוררות תקלות קצה במצבים ובמכשירים שונים. בהתאם לזאת, הספק אינו מתחייב על אפליקציה נטולת קריסות ותקלות לגמרי. עם זאת, הלקוח רשאי לדווח על בעיות שנתקל בהן והספק יתקן במידה והלקוח זכאי לשירות בתוקף.
  5. הספק מדגיש כי אפליקציה עלולה להגיב באופן שונה במכשירים שונים, בשפות שונות, באזורי זמן שונים וכדומה.
  6. גרסאות אפליקציה שונות יפותחו בהתאם להבטחה הראשונית שהוגדרה בעסקה. אין התחייבות דווקא לסוגים הנפוצים כמו Android, iPhone או כל סוג מכשיר אחר, אלא רק לסוגי המכשירים שצוינו כחלק מהעסקה.
  7. הספק אינו מתחייב להטמעת מסך מתאים בעת סיבוב המכשיר אלא אם תומחר כחלק מהעסקה באפיון.
  8. הספק אינו מתחייב על קליטת התראות ע"י משתמשי קצה.
  9. הספק יעלה את האפליקציה לחנויות האפליקציות (למשל Google Play & App Store) דרך המשתמש העסקי שלו, או לחילופין דרך משתמש של הלקוח אם סופק כזה. הספק יכול, בתמורה לעלות שכ"ט ומחירי רשת, לרכוש עבור הלקוח משתמש לחנויות האפליקציה.
  10. הספק יעלה את האפליקציה לחנויות מלווה בתכנים ובתמונות מטעמו, אלא אם הלקוח סיפק את אלו.
  11. ככלל, אין התחייבות על אישור או מועד העלאת האפליקציה לחנויות מכיוון ששירות זה ע"י החברות עשוי להתעכב. עסקאות הכוללות אפליקציה מסתיימות כאשר מפרט המשימות של האפליקציה בוצע והאפיון מומש – אין התחייבות על העלאה לחנויות האפליקציות.
  12. לעיתים חנויות האפליקציות עלולות להתנגד לחלק מהפיצ'רים המתוכננים באפליקציה. במקרה זה, על הספק והלקוח יהיה לשנות את האפיון על מנת להתאים לתנאים. הספק רשאי לגבות עלויות נוספות במידה ומתגלה צורך בעבודה מורכבת שעשויה לקחת זמן. עלויות אלו יתבססו על עלות ביצוע שינויים (שעות עבודה).
 4. תנאים בנושא מערכות צד-שרת
  1. למען הסר ספק, התנאים בחלק זה של ההסכם מתייחסים למערכות שירותי צד-שרת (Server-side Service) המטפלות בעבודה מול מסד נתונים, אלגוריתמים, ניהול מידע וכדומה.
  2. הספק אינו מתחייב ל-100% יציבות ופעילות של שירות זה.
  3. מערכות שונות דורשים מפרטים שונים של שרתים ומבנה ארכיטקטורה שונה. על הלקוח לדאוג להימצאות מפרטים אלו עבור עבודת הספק, או לחילופין לרכוש כחלק מהעסקה.
  4. השרתים מתקבלים כשירות חברה צד ג' ומנוהלים על ידי הספק.
  5. השרת ינוהל באופן שוטף ע"י הספק והלקוח לא יהיה נגיש אליו. הלקוח יכול להגיש בקשה לגישה, אך זו נתונה לשיקול דעת הספק בלבד מטעמי אבטחה ופרטיות.
  6. בכל מקרה כזה או אחר, לא יעשה בשרת שימוש לרעה כגון שימוש פלילי. הספק שומר לעצמו את הזכות לנתק ואף למחוק לאלתר שרתים של לקוחות במידה והתבקש לכך מגורמים בטחוניים מוסמכים או באם נקלטה פעילות לא חוקית בשרת.
  7. הספק אינו אחראי במקרה של אובדן נתונים או תקלה / כישלון / אי תפקוד זמני או לצמיתות של השרת.
  8. הספק אינו תומך בהעברת מערכות צד-שרת לשרתים חיצוניים.
 5. תנאים בנושא עיצוב לוגו
  1. לוגו ללקוח יעוצב עד מס' סקיצות שהוקצו בעסקה. הסקיצות יועברו בהגשות, על מנת לאפשר ללקוח להבין מה הוא אוהב מבלי להתבלבל עם יותר מדי כיוונים. לא תבוצע חריגה ממס' הסקיצות אלא בהגדלת העסקה.
  2. בחירת הלוגו תיעשה על ידי הלקוח אף על פי שהספק ייתן את חוות הדעת המקצועית.
  3. שינוי בודד של צבע או מלל לא ייחשב כניצול של סקיצה מהמכסה.
  4. הלקוח יקבל את הלוגו כקבצים בגדלים ובסוגים המומלצים, אך רשאי לבקש גרסאות נוספות.
  5. הלקוח רשאי לבקש קבצי מקור. בקשה זו לא תמיד תאושר מכיוון שלעיתים נעשה בלוגו שימוש בפונטים המוגנים ברישיון.
 6. תנאים בנושא עיצוב גרפי
  1. בצמוד לקבלת העיצוב, הלקוח רשאי לבקש שינויים בודדים לצבעים, למלל ולתמונות.
  2. הספק אינו מתחייב להתאמת העיצוב לכל דפוס כזה או אחר. למען התאמה, הלקוח מוזמן לבקש הנחיות מהגוף המדפיס (לרבות בית דפוס כזה או אחר) או לקשר אותו ישירות עם הספק.
  3. במידה והעיצוב עתיד להופיע במקום פיזי מסוים (למשל רול-אפ או שלט) רצוי שהלקוח ישלח תמונה של המקום על מנת להתאים ברמה מיטבית את העיצוב.
  4. הלקוח רשאי לבקש קבצי מקור של העיצוב. בקשה זו לא תמיד תאושר מכיוון שלעיתים נעשה בעיצוב שימוש בפונטים המוגנים ברישיון.
 7. תנאים בנושא שיווק
  1. באחריות הלקוח להעביר פרטי יצירת קשר מדויקים לרבות מס' טלפון, דוא"ל וכתובת על מנת להפנות את אמצעי השיווק אליהם.
  2. באחריות הלקוח לספק כמה שיותר מידע לרבות אזורי פעילות, שעות פתיחה, שירותים ועוד, על מנת להתאים את השיווק ברמה מיטבית.
  3. מטרת כלל אמצעי השיווק היא להביא לידים, אך הספק אינו מתחייב על לידים. שיווק אינטרנטי עשוי להיות מורכב ולהשתנות בהתאם לתחום המקודם.
  4. בנוסף לסעיף הנ"ל, חשוב לציין שמשימתו של הספק היא להפנות את הלידים אל הלקוח. באחריות הלקוח 'לסגור' עסקאות עם הלידים ולבצע את תהליכי המכירות.
  5. עלויות שיווק כגון תחזוקת מדיה חברתית אינן כוללות תקציב קידום ממומן. תקציב זה יועבר בנפרד, ישירות למדיה החברתית באמצעות חיבור כרטיס אשראי.
 8. תנאים בנושא קידום ממומן ב-Google Ads
  1. תקופת הקידום תהיה במסגרת התחייבות למינימום 3 חודשים.
  2. הלקוח לא יהיה בעל גישה לחשבון ניהול Google Ads למען שמירה על סודות עסקיים ואבטחת מידע.
  3. הספק רשאי להגדיר את חלוקת התקציב הממומן בהתאמה לפי שיקולו המקצועי.
  4. במידה והלקוח עוזב את השירות, באחריות הספק לכבות את חשבון ה-Google Ads. למען הסר ספק: גם בשלב זה לא מועברת גישה לחשבון. הלקוח מוזמן לפתוח חשבון Google Ads משלו.
  5. הלקוח יעביר פרטי כרטיס אשראי לצורך חיוב קמפיינים בפלטפורמת Google Ads.
  6. הלקוח יגדיר מראש את תקציב הקידום הממומן שמוכן להשקיע טרם תחילת הקידום. ניתן להיעזר בספק למען היבטים מקצועיים והמלצות.
  7. תקשורת עם הרשת העולמית של Google בהקשר לחשבון תיעשה דרך הספק בלבד.
 9. תנאים בנושא ניהול וקידום במדיה החברתית Facebook
  1. תקופת הקידום תהיה במסגרת התחייבות למינימום 3 חודשים.
  2. העמוד ברשת Facebook יווצר ע"י הספק או במידה וכבר קיים אחד יוגדר ויעוצב מחדש ע"י הספק.
  3. הספק חייב לפחות גורם אחד מטעמו שיהיה בעל הרשאה מלאה ("מנהל") בעמוד העסקי.
  4. הספק אינו מתחייב לעלייה או לכמות מסוימת של לייקים, תגובות, מעורבויות וכדומה.
  5. הספק אינו מתחייב לאף שירות ניהולי או יצוגי נוסף מלבד השירותים שהוצגו כחלק מההצעה.
  6. הלקוח רשאי לנהל את הדף שלו בשוטף ביחד עם הספק, בהתאם לתכנית האסטרטגית. היבט קריטי ללקוח הוא שירות הלקוחות ומתן מענה לשאלות מקצועיות הרלוונטיות לעסק עצמו.
  7. הלקוח לא ישנה הגדרות עמוד לרבות תמונת פרופיל, תמונת קאבר וכדומה, מבלי לתאם מראש מול הספק, לצורך שמירה על מקצועיות.
  8. במידה והעסקה כוללת ניהול קידום ממומן, הלקוח לא יבצע קידום ממומן על דעת עצמו.
  9. הספק רשאי להגדיר את חלוקת התקציב הממומן בהתאמה לפי שיקולו המקצועי.
  10. במידה והלקוח עוזב את השירות, באחריות הספק להעביר הרשאה מלאה ללקוח. הספק לא יסיר לעצמו את ההרשאות, אך הלקוח רשאי לעשות זאת בכל עת.
  11. הלקוח יעביר פרטי כרטיס אשראי לצורך חיוב קמפיינים בפלטפורמת Facebook.
  12. הלקוח יגדיר מראש את תקציב הקידום הממומן שמוכן להשקיע טרם תחילת הקידום. ניתן להיעזר בספק למען היבטים מקצועיים והמלצות.
  13. תקשורת עם הרשת העולמית של Facebook בהקשר לחשבון תיעשה דרך הספק בלבד.
 10. תנאים בנושא ניהול וקידום במדיה החברתית YouTube
  1. תקופת הקידום תהיה במסגרת התחייבות למינימום 3 חודשים.
  2. הערוץ ברשת YouTube יווצר ע"י הספק או במידה וכבר קיים אחד יוגדר ויעוצב מחדש ע"י הספק.
  3. הספק יהיה בעל פרטי גישה לחשבון ה-YouTube. הלקוח וגורמים מטעמו יכולים להיחשף לפרטי הגישה גם הם.
  4. הספק אינו מתחייב לעלייה או לכמות מסוימת של עוקבים, תגובות, צפיות וכדומה.
  5. הספק אינו מתחייב לאף שירות ניהולי או יצוגי נוסף מלבד השירותים שהוצגו כחלק מההצעה.
  6. הלקוח רשאי לנהל את הערוץ שלו בשוטף ביחד עם הספק, בהתאם לתכנית האסטרטגית.
  7. הלקוח לא ישנה הגדרות ערוץ לרבות תמונת קאבר וכדומה, מבלי לתאם מראש מול הספק, לצורך שמירה על מקצועיות.
  8. במידה והעסקה כוללת ניהול קידום ממומן, הלקוח לא יבצע קידום ממומן על דעת עצמו.
  9. הספק רשאי להגדיר את חלוקת התקציב הממומן בהתאמה לפי שיקולו המקצועי.
  10. במידה והלקוח עוזב את השירות, באחריות הספק להעביר פרטי גישה ללקוח. הלקוח רשאי לשנות פרטים אלו כך שלספק לא תהיה יותר גישה לערוץ.
  11. הלקוח יעביר פרטי כרטיס אשראי לצורך חיוב קמפיינים בפלטפורמת YouTube (דרך Google).
  12. הלקוח יגדיר מראש את תקציב הקידום הממומן שמוכן להשקיע טרם תחילת הקידום. ניתן להיעזר בספק למען היבטים מקצועיים והמלצות.
  13. תקשורת עם הרשת העולמית של YouTube (דרך Google) בהקשר לחשבון תיעשה דרך הספק בלבד.
 11. תנאים בנושא ניהול וקידום במדיה החברתית Instagram
  1. תקופת הקידום תהיה במסגרת התחייבות למינימום 3 חודשים.
  2. העמוד ברשת Instagram יווצר ע"י הספק או במידה וכבר קיים אחד יוגדר ויעוצב מחדש ע"י הספק.
  3. הספק יהיה בעל פרטי גישה לחשבון ה-Instagram. הלקוח וגורמים מטעמו יכולים להיחשף לפרטי הגישה גם הם.
  4. הספק אינו מתחייב לעלייה או לכמות מסוימת של עוקבים, תגובות, צפיות וכדומה.
  5. הספק אינו מתחייב לאף שירות ניהולי או יצוגי נוסף מלבד השירותים שהוצגו כחלק מההצעה.
  6. הלקוח רשאי לנהל את העמוד שלו בשוטף ביחד עם הספק, בהתאם לתכנית האסטרטגית.
  7. הלקוח לא ישנה הגדרות עמוד לרבות תמונת פרופיל, Story Highlights וכדומה, מבלי לתאם מראש מול הספק, לצורך שמירה על מקצועיות.
  8. במידה והעסקה כוללת ניהול קידום ממומן, הלקוח לא יבצע קידום ממומן על דעת עצמו.
  9. הספק רשאי להגדיר את חלוקת התקציב הממומן בהתאמה לפי שיקולו המקצועי.
  10. במידה והלקוח עוזב את השירות, באחריות הספק להעביר פרטי גישה ללקוח. הלקוח רשאי לשנות פרטים אלו כך שלספק לא תהיה יותר גישה לעמוד.
  11. הלקוח יעביר פרטי כרטיס אשראי לצורך חיוב קמפיינים בפלטפורמת Instagram (דרך Facebook).
  12. הלקוח יגדיר מראש את תקציב הקידום הממומן שמוכן להשקיע טרם תחילת הקידום. ניתן להיעזר בספק למען היבטים מקצועיים והמלצות.
  13. תקשורת עם הרשת העולמית של Instagram (דרך Facebook) בהקשר לחשבון תיעשה דרך הספק בלבד.
 12. תנאים בנושא כונן טכנולוגי
  1. תקופת מענה כונן טכנולוגי תוגדר מראש כחלק מהעסקה.
  2. התקופה הנ"ל עשויה להתקצר במידה וניכר כי אין צורך מהותי בכונן.
  3. תקשורת מול הכונן הטכנולוגי תיעשה באופן טלפוני או באמצעי תקשורת שהוגדרו בין הספק ללקוח בעסקה הפרטנית.
  4. הכונן מחויב לתת מענה ראשוני תוך עד 3 שעות מרגע הפנייה.
  5. הספק אינו מתחייב על זמני תיקון תקלות לאור שלכל תקלה עשויה להיות מורכבות שונה וייחודית שלא ניתן לצפות מראש.
 13. ביטול עסקה
  1. ביטול עסקה יתקיים באחד מהמצבים הבאים:
   1. אחד מהצדדים מחליט על דעת עצמו לסיים את ההתקשרות מכל סיבה שהיא ומודיע על כך בכתב.
   2. מכל סיבה שהיא, הספק או הלקוח אינם מסוגלים להמשיך לקחת חלק בפיתוח (לדוגמה: בעיה כלכלית, עומס עסקי, אילוצים רפואיים, אסונות טבע, מצבי חירום ביטחוניים וכדומה).
   3. הפרת ההסכם ע"י אחד מהצדדים.
  2. הספק שומר על זכותו להפסיק את העבודה ולבטל את ההסכם בכל שלב של הפרויקט לפי שיקול דעתו הבלעדי, למשל במקרה של אי העברת תשלומים מלאים בזמן ו/או התנהגות לא הולמת מצד הלקוח ו/או עיכוב במתן פידבק או שליחת חומרים ו/או דרישות החורגות מהעסקה וכדומה. במקרה של הפסקת העבודה ע"י הספק יזוכה הלקוח בהחזר כספי לפי דרישת החוק.
  3. במקרה של הפסקת העבודה ע"י הלקוח בכל שלב וללא קשר לסיבה בגינה הופסקה, תועבר אל הספק הודעה בכתב. במקרה כזה ישולם לספק תשלום בהתאם לשעות עבודה שהושקעו עד להודעת העצירה (לפי פירוט שיעביר ללקוח), בתוספת 30% מיתרת התשלום הכוללת (לאחר הפחתת החלק שכבר שולם) בגין שכ"ט וביטול שיבוץ משאבים.
  4. באם הוכרז בוטל ההסכם, הספק יאבד כל קשריו אל הפרויקט ולא יהיה קשור יותר לכל בעיה טכנית או שינוי, לא יידרש לקחת אחריות על דבר, בין אם יעשה שימוש בקבצים שהועברו או לא.
  5. לאחר סיום הפעולות הנ"ל משני הצדדים, אף אחד מהם לא יהיה מחויב יותר כלפי השני.
  6. למען הסר ספק, הספק אינו מחויב להחזיר כספים אל הלקוח בשום סיטואציה.
  7. ביטול עסקה יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן – התשמ”א-1981.